Creadiv Blog

Nasze Wpisy

Strona Internetowa WCAG 2.1: Co to jest? Tworzenie w zgodzie ze standardem

Tworzenie strony internetowej, która jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń, to priorytetowa kwestia dla dzisiejszych twórców stron. Jednym z najważniejszych standardów, które powinny być brane pod uwagę przy projektowaniu witryny, jest WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1). W tym artykule omówimy, dlaczego zgodność ze standardem WCAG 2.1 jest istotna i jak możemy zbudować stronę internetową, która spełnia te wytyczne.
Wcag 2.1 What is that?

Co to jest WCAG 2.1?

WCAG 2.1 to zestaw wytycznych (link do wytycznych znajdziesz tutaj: wytyczne WCAG 2.1) opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C), który ma na celu zapewnienie dostępności stron internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Standard ten składa się z czterech zasad: Postrzegalność, Funkcjonalność, Zrozumiałość oraz Solidność. Każda zasada jest następnie podzielona na wcześniej określone “kryteria sukcesu”, które określają konkretne wymagania, które powinny być spełnione.

Dlaczego zgodność ze standardem WCAG 2.1 jest ważna?

Zgodność ze standardem WCAG 2.1 ma ogromne znaczenie dla twórców stron internetowych z kilku powodów:

 • Dostępność: Strona zgodna ze standardem WCAG 2.1 jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności. Zapewnia to równy dostęp do informacji, produktów i usług dla osób z wizualnymi, słuchowymi, ruchowymi i poznawczymi ograniczeniami.
 • Prawne wymagania: W niektórych krajach istnieją przepisy prawne, które nakładają obowiązek zapewnienia dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych. Zgodność ze standardem WCAG 2.1 pomaga spełnić te wymogi i uniknąć konsekwencji prawnych.
 • Lepsze doświadczenie użytkownika: Strona internetowa zgodna ze standardem WCAG 2.1 oferuje lepsze doświadczenie użytkownika dla wszystkich odwiedzających. Poprawia nawigację, czytelność, użyteczność i dostęp do informacji, co zwiększa zadowolenie i zaangażowanie użytkowników.

Kto w Polsce ma obowiązek stosowania się do standardu WCAG 2.1?

W Polsce obowiązek implementacji standardu WCAG 2.1 na stronach internetowych spoczywa na podmiotach publicznych oraz podmiotach prywatnych, których strony internetowe pełnią funkcję usług publicznych. Ustawodawstwo polskie w tym zakresie wynika z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z tą ustawą, strony internetowe objęte obowiązkiem muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymaganiami określonymi w WCAG 2.1 na poziomie AA.

Oto lista przykładowych podmiotów, które mają obowiązek implementowania standardu WCAG 2.1 w Polsce:

 1. Instytucje rządowe i administracja publiczna na różnych poziomach (ministerstwa, urzędy, samorządy itp.).
 2. Organizacje edukacyjne, w tym szkoły, uczelnie i placówki oświatowe.
 3. Służba zdrowia, w tym szpitale, kliniki, przychodnie.
 4. Banki, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe.
 5. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
 6. Przewoźnicy komunikacji publicznej, takie jak linie lotnicze, koleje, autobusy.
 7. Sklepy internetowe i platformy e-commerce.
 8. Media i portale informacyjne.
 9. Organizacje kulturalne, w tym muzea, teatry, biblioteki.
 10. Firmy zajmujące się usługami turystycznymi.

Wymienione powyżej podmioty, jeśli spełniają kryteria ustawowe, powinny dostosować swoje strony internetowe do standardu WCAG 2.1, aby zapewnić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Jak zbudować stronę zgodną ze standardem WCAG 2.1?

Aby zbudować stronę internetową zgodną ze standardem WCAG 2.1, należy wziąć pod uwagę różne aspekty projektowania i implementacji oraz należy po krótce rozwinąć co wchodzi w skład każdej z czterech zasad standardu (szczegółowe informacje tutaj):

 1. Postrzegalność:
  • Alternatywa tekstowa: Dostęp do równoważnych informacji musi być zapewniony poprzez dostarczenie alternatywnych tekstów dla treści nieterminologicznych (np. obrazy, dźwięki).
  • Czas dostępu: Strona powinna być zoptymalizowana pod kątem szybkiego i łatwego dostępu do treści.
  • Dopasowanie się: Powinno być możliwe dostosowanie prezentacji treści do różnych potrzeb percepcyjnych użytkowników (np. zmiana rozmiaru czcionki).
 2. Funkcjonalność:
  • Dostępność z klawiatury: Wszystkie funkcje strony powinny być dostępne za pomocą klawiatury, aby umożliwić korzystanie osobom, które nie mogą korzystać z myszy.
  • Wystarczający czas: Użytkownicy powinni mieć wystarczająco dużo czasu na odczytanie i zrozumienie treści na stronie, szczególnie w przypadku treści, które mogą zniknąć automatycznie.
  • Możliwość nawigacji: Strona powinna zapewniać łatwe znajdowanie treści poprzez logiczny układ, wykorzystanie nagłówków i odpowiednie oznaczanie linków.
 3. Zrozumiałość:
  • Możliwość odczytania: Tekst na stronie powinien być czytelny i łatwy do zrozumienia, z odpowiednimi kontrastami kolorów, odpowiednim odstępem między liniami i odpowiednim rozmiarem czcionki.
  • Przewidywalność: Strona powinna być przewidywalna w swoim zachowaniu, aby użytkownicy mieli jasne oczekiwania dotyczące interakcji.
  • Pomoc przy wprowadzaniu informacji: Jeśli użytkownik popełni błąd, strona powinna go jasno zrozumieć i pomóc w znalezieniu rozwiązania.
 4. Solidność:
  • Kompatybilność: Strona powinna być zgodna z różnymi technologiami i oprogramowaniem, tak aby użytkownicy mogli korzystać z różnych narzędzi do dostępu.
  • Zrozumienie: Informacje i działania na stronie powinny być jasne i zrozumiałe, aby uniknąć nieporozumień i błędów.
  • Spójność: Strona powinna mieć spójne i logiczne struktury, aby użytkownicy mogli łatwo nawigować i korzystać z jej funkcji.

Zapewnienie, że każda z tych zasad jest spełniona na stronie, jest kluczowe dla stworzenia strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1 i zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników.

Wcag 2.1 Website

Podsumowanie

Zgodność ze standardem WCAG 2.1 jest niezwykle ważna dla twórców stron internetowych, aby zapewnić dostępność dla wszystkich użytkowników. Projektowanie strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.1 oznacza zapewnienie dostępu do informacji, produktów i usług osobom z różnymi niepełnosprawnościami. To nie tylko wymaganie etyczne, ale również prawne i strategiczne, które przyczynia się do lepszego doświadczenia użytkownika i osiągnięcia większej publiczności. Pamiętaj o tych wytycznych i zbuduj stronę internetową, która jest dla wszystkich dostępna i użyteczna.

Mamy nadzieję, że ten artykuł chociaż trochę pomoże Ci w poszerzeniu swojej wiedzy, jeżeli tak – będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnisz ten post, polajkujesz lub oznaczysz @creadiv.design oraz #creadiv.design na swoich social media, dzięki temu będziemy wiedzieć, że przyczyniamy się do czegoś dobrego. Życzymy Ci drogi czytelniku rozwoju w czymkolwiek co robisz ?

Strona Internetowa zgodna z RODO: Podstawowe wymagania i zalecenia
Landing Page - co to jest? Jak go zbudować?

Related Articles

Dodaj komentarz